จงแสดงวิธีหาพื้นที่ส่วนที่ระบายสีมีรูปภาพด้วยค่ะไม่รู้จะส่งอย่างไร ทำหน้าที่248หนังสือของสสวทค่ะ

2

คำตอบ

  • Nuttsu
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-19T18:13:35+07:00
  • noomint
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-21T18:16:22+07:00