คำตอบ

  • TSRIF
  • อัจฉริยะ
2014-02-19T22:24:53+07:00
หลักการพูดโน้มน้าวใจให้ผู้ฟังคล้อยตามนั้นมีหลักการอย่างชัดเจนค่ะ แต่จะพูดถึงเนื้อหาในการพูดว่าควรพูดไปไหนทางไหนจะดีกว่า ส่วนใหญ่การพูดในแนวนี้จะเริ่มเปิดประเด็นย้อนความตั้งแต่อดีตเลยค่ะ สมัยโบราณปลุกใจให้ผู้ฟังมีความหึกเหิมและรักชาติแล้วจึงพูดหว่านล้อมเข้าเรื่องที่เราพยายามจะพูด มีตัวอย่างหนึ่งที่เป็นเพียงคำพูดสั้นๆแต่ได้รางวัลและกินใจคนมามากคือ "หากวันนี้คนไทยหันมาฆ่ากันเอง จะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง" จะเห็นว่ามีการนำจุดเด่นและเอกลักษณ์ของชาติที่มีการหวงแหนและเข้ารพเข้ามาช่วยด้วยค่ะ