คำตอบ

  • biimu
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-19T22:07:37+07:00
ตารางเมตรเป็นหน่วยพื้นที่ ถ้าจะหาพื้นที่....สี่เหลี่ยมลูกบาศก์สินะคะ?
ก็ใช้สูตร กว้าง*ยาว*สูง
30*30*20 = 18000 ตารางเมตรค่ะ
  • noomint
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-21T17:52:53+07:00
ตารางเมตรเป็นหน่วยพื้นที่ ถ้าจะหาพื้นที่....สี่เหลี่ยมลูกบาศก์?
ก็ใช้สูตร กว้างxยาวxสูง
30x30x20 = 18000 ตารางเมตร