ฉันรักเธอ
ฉันรักเธอ คับ
แปลว่า ฉันรักเธอ
ฉัน รัก เธอ
ฉันรักเธอ