คำตอบ

  • wanoil
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-19T18:24:45+07:00
 พิมตัวเลขใส่ไปในกูเกิลเลย แล้วเอ็นเทอร์ ก็ได้คำตอบแล้ว   >>> 5.484922e+15