ช่วยผมทำวิจัยหน่อยครับ มันไม่มีตัวเลือกของมหาลัยเลยหรอครับ เห็นแต่ม.ต้นกะม.ปลาย

1

คำตอบ

  • wanoil
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-19T18:26:29+07:00
ทำวิจัยเรื่องไรพี่ เคยทำอยู่ 
การศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธพลต่อการเลือกซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติก ของผู้บริโภคในมหาลัยราชภัฏสวนดุสิต
พี่จะให้ช่วยไรอ่อ หัวข้อน้ะพี่ แบบสอบถามนักศึกษาของมหาลัยราชภัฏสวนดุสิต " ปัจจัยที่มีอิทธพลต่อการเลือกซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติก "