จุดพิกัดในคณิตศาตร์ที่เราจะกำหนดในแต่ละจุดใส่ยังไงหรอคะ? คนที่รู้ช่วยบอกหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

1

คำตอบ

  • oyozumi
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-23T03:20:59+07:00
"ระบบพิกัดคาร์ทีเซียน"ในระบบพิกัดฉาก จะมีเส้นจำนวนสองเส้นตั้งฉากตัดกันที่จุดกำเนิด (0, 0) โดยแกน x และแกน y เป็นเส้นจำนวนตามแนวนอนและแนวตั้ง ตามลำดับ
การตัดกันนี้ ทำให้ระนาบถูกแบ่งเป็น 4 ส่วน เรียกว่า ควอดแรนท์ (quadrant, Q) โดยเริ่มจาก Q1 (ทั้ง x และ y เป็นบวก) ทวนเข็มนาฬิกาไปดังภาพ