เศษหนึ่งส่วนสี่ของจำนวนจำนวนหนึ่งเท่ากับ15จงหาจำนวนนั้น

2

คำตอบ

2014-02-19T19:17:56+07:00
  • Nuttsu
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-19T19:21:50+07:00