จำนวนสองจำนวนต่างกันอยู่ 2 ถ้าผลต่างของกำลังสองของสองจำนวนนั้นเท่ากับ 80 จงหาจำนวนทั้งสองจำนวนนั้น

1

คำตอบ

  • poom203
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-19T19:44:18+07:00
ให้จำนวนน้อยเป็น x ต่างกันสองแสดงว่า จำนวนที่่มากกว่าเป็น x+2 
x² - (x+2)² = 80
จากผลต่างกำลังสองได้ว่า (x+x+2)(x-x+2) = 80
                                   (2x+2)×2 = 80
                                   4x+4 = 80
                                   4x = 76
                                   x = 76÷4
                                   x = 19
ตอบ จำนวนแรกเป็น 19 จำนวนที่สองเป็น 21