1.จงแก้สมการ 4(x+5)-2x=9x+3(x-5) และ''ตรวจคำตอบ''

2.จงแก้สมการ 1/5(x-3)=8x-2 และ''ตรวจคำตอบ''

1
ทำน่ะทำได้ แต่ตรวจคำตอบไม่เป็น

คำตอบ

  • nunenin
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-19T20:17:50+07:00
จากโจทย์นะครับ..ข้อ1 X= 3.5 วิธีตรวจคำตอบ ก็คือเอาค่า x แทนในสมาการของข้อ 1 แล้วถ้าทั้ง 2 ข้างมีค่าเท่ากัน นั่นแหละ คือ ค่าของ x
   ข้อ2 ก็เช่นเดียวกันคับ  สำหรับวิธีตรวจคำตอบ...และค่า x ของข้อ2นี้ คือ  \frac{7}{39}