บอลสูงกว่าบาส 10 เซนติเมตร บิ๊กเเละบาสสูงเท่ากัน บิ๊กสูง 111 เซนติเมตร บอลจะสูงกี่เมตร
เข้าเป็นประโยคสมการให้หน่อยจ้า

1

คำตอบ

  • nunenin
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-19T19:37:17+07:00