คำตอบ

2014-03-08T18:11:54+07:00
ขึ้นกมสมเด็จจอมอารย์ เอ็นดูภูบาล
แปล พระฤๅษีเมตตาพระไชยสุริยา
อ้างอิง : 
http://www.gotoknow.org/questions/13817