จังหวัดในภาคใต้ มีด้วยกัน 14 จังหวัด ดังนี้
1. ชุมพร
2. กระบี่
3. นครศรีธรรมราช
4. นราธิวาส
5. ปัตตานี
6. พังงา
7. พัทลุง
8. ภูเก็ต
9. ระนอง
10. สตูล
11. สงขลา
12. สุราษฎร์ธานี
13. ตรัง
14. ยะลา

คำตอบ

2014-02-19T19:40:51+07:00
จังหวัดในภาคใต้  มีด้วยกัน 14 จังหวัด ดังนี้1.   ชุมพร2.   กระบี่3.   นครศรีธรรมราช4.   นราธิวาส5.   ปัตตานี6.   พังงา7.   พัทลุง8.   ภูเก็ต9.   ระนอง10. สตูล11. สงขลา12. สุราษฎร์ธานี13. ตรัง14. ยะลา