คำตอบ

  • TSRIF
  • อัจฉริยะ
2014-02-19T22:21:05+07:00
เป็นนักเดินเรือเพื่อนสำรวจและทำแผนที่ค่ะ เกิดจากความน้อยเนื้อต่ำใจว่าเกิดมาในตระกูลค่อนข้างยากจนจึงย้ายที่อยู่และสร้างชีวิตใหม่