คำตอบ

  • now
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-20T14:55:18+07:00
การแสดงพื้นเมืองหมายถึงการแสดงตามท้องถิ่นพื้นที่ต่างๆ
นาฏศิลป์พื้นเมืองหมายถึง การแสดงที่เกิดขึ้นตามท้องถิ่นพื้นที่ต่างๆโดยจะแตกต่างกันออกไปอาจมีพัฒนาการมาจากการละเล่นในท้องถิ่นนั้นๆ
  • mumuay
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-22T00:30:00+07:00