แสดงวิธีทำให้ด้วย
3a - 2a = -1
a = -1
แสดงวิธีทำให้ทั้ง 2 ข้อเลยค่ะ
X=12+3x

คำตอบ

2014-02-19T21:17:57+07:00
ข้อที่ 1
x       = 12 + 3x
x-3x   = 12
-2x     = 12
x        =  \frac{12}{-2}

x        = -6


ข้อที่ 2
3a                        =  2a - 1
3a - 2a                 =  1
      a                   =  1