คำตอบ

  • nunenin
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-19T21:20:29+07:00
 Inhere =ไม่มีความหมายนะค่ะ แต่ถ้า In here หมายถึงในที่นี้ค่ะ....

ถ้า..in here
I was in the restaurant with jame I spoke to him in here.

ฉันอยู่ในร้านอาหารกับ jame ฉันพูดกับเขาในที่นี้