คำตอบ

  • ruffinya
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-19T20:46:52+07:00
คำตอบที่ดีที่สุด!
2014-02-19T20:48:44+07:00
ข้อ 1
-6x - 5    = -3x
-6x + 3x  = 5
-3x         = 5
x            = - \frac{5}{3}

ข้อ 2
7x - 9   = 8 + 6x
7x - 6x =  8+9
x         = 17