ข้อใดกล่าวถึงกลอนสุภาพไม่ถูกต้อง
ก. 1 วรรค มี จำนวนพยางค์ 8 – 9 พยางค์
ข. 1 บาท มี 2 วรรค
ค. 1 วรรค มี 7 – 9 คำ
ง. 1 บท มี 2 บาท

2

คำตอบ

  • TSRIF
  • อัจฉริยะ
2014-02-19T21:37:19+07:00
ค.1 วรรค มี 7-9 คำ ผิดนะคะ แต่ในความเป็นจริงแล้วการแต่งกลอนเราอนุโลมให้ใช้ 7-9 คำได้ค่ะ เราเคยไปแข่งกลอนมาค่ะ ความรู้เสริมน้า