คำตอบ

2014-02-19T21:10:13+07:00
   กลไกในการต่อต้านเชื้อโรคของร่างกาย 
    
    1. ผิวหนังและเยื่อเมือกบุผิว
 
   2. เม็ดเลือดขาว (Leucocyte) 
    3. ต่อมน้ำเหลือง (Lymph nodes) 
    4. ระบบเซลล์ในม้าม ตับ ปอดและไขกระดูก 
   
 
2014-02-21T20:30:00+07:00