การประดิษฐ์ตัวอักษรแบบเฮียโรกลิฟฟิก เป็นของอาณาจักรใด(วัฒนธรรมของฃนชาติใด)???
ขอบคุนล่วงหน้า^^

1