คำตอบ

2014-02-22T14:44:24+07:00
2x + y = 2x ยกกำลัง 2 + 2y ทั้งหมดยกกำลัง 2 = 12 โจทย์ใช่แบบนี้ไหมค่ะ