ช่วยตั้งคำถามตอบกลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้าจำนวน50ข้อหน่อยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

2

คำตอบ

  • ruffinya
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-19T21:47:40+07:00
         ยามเอ๋ยยามนี้                             ปถพีมืดมัวทั่วสถาน
อากาศเย็นเยือกหนาวคราววิกาล            สงัดปานป่าใหญ่ไร้สำเนียง                                  มีก็แต่เสียงจังหรีดกระกรีดกริ่ง!             เรไรหริ่ง! ร้องขรมระงมเสียง
คอกควายวัวรัวเกราะเปาะแปะ !เพียง       รู้ว่าเสียงเกราะแว่วแผ่วแผ่ว เอย.

มีการใชโวหารภาพพจน์ใดบ้าง.... สัทพจน์โวหาร
2.กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้ามีทั้งหมดกี่บท....33บท
3กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้ามาจากบทกวีนิพนธ์เรื่องใด..... Elegy Writen in a Country Churchyard ของทอมมัส เกรย์ (Thormas Gray)
4.ขณะที่แต่งผู้ประพันธ์มีความรุสึกอย่างไร...โศกเศร้าและหดหู่ใจ
2014-02-20T07:02:17+07:00
กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้าใครเป็นผู้แต่ง
ผู้แต่งเรื่องนี้ได้นำมาจากบทประพันธ์อะไร
ใครเป็นผู้แต่งบทประพันธ์ฉบับดั้งเดิม
ทำไมจึงต้องเปลี่ยนแปลงบางส่วนของกลอนดอกสร้อยรนำพึงในป่าช้า
ผู้ประพันธ์ต้องการให้ผู้ฟังรู้สึกอย่างไรเมื่ออ่านกลอน