คำตอบ

  • wanoil
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-19T21:26:44+07:00
เป็น มันมีทรง.... พระ... เป็นราชาศัพท์
คำตอบที่ดีที่สุด!
  • deer
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-19T21:47:26+07:00
เป็นค่ะ เพราะดูและสังเกตว่ามีคำว่าทรงนำหน้า
ใช้ทรงนำหน้ากริยาสามัญบางคำ   ให้เป็นกริยาราชาศัพท์ได้   เช่น    ทรงเจิม  ทรงเล่น  ทรงออกกำลัง  ทรงใช้  ทรงวิ่ง   เป็นต้น