หางานอดิเรกทำ หรือกิจกรรมนันทนาการกับครอบครัว และเพื่อนๆ มองโลกในแง่ดี ช่วยลดความเครียดและความอคติไปมากขึ้น ฝึกสมาธิ ปฏิบัติธรรมเพื่อทำให้จิตใจสงบสุข จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ หลีกเลี่ยงมลพิษจากสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น ควัน ฝุ่นละออง สร้างความภูมิใจในตนเอง เห็นคุณค่าของตนเอง มีความมั่นใจในตนเอง

คำตอบ

  • TSRIF
  • อัจฉริยะ
2014-02-19T21:47:19+07:00
1.ต้องไม่มองโลกในแง่ร้ายจนเกินความจำเป็น
2.ต้องละทิ้งพฤติกรรมที่ตนเองคิดว่าทำแล้วไม่ส่งผลดีต่อคนรอบๆข้าง
3.พยายามปรับตัวให้เข้ากับผู้คนรอบข้าง

สรุปง่ายๆคือพยายามไม่เครียดและสร้างมิตรไมตรีดีๆต่อเพื่อนร่วมโลกน่ะค่ะ จะทำให้เรามีสุขภาพจิตที่ดี ที่ยกตัวอย่างมานี้เป็นแค่ตัวอย่างจริงๆมีอีกเยอะมากเลยบอกไม่หมด 5555