พิมคำถามถูกไม๊คะ?
ทรงสอด?
ค่ะ

คำตอบ

  • TSRIF
  • อัจฉริยะ
2014-02-19T21:54:26+07:00
มาจากกลอนอิเหนา หน้าที่ 109 นะคะ บรรจงทรงสอดสนับเพลา น่าจะเป็นคำกริยาว่ากำลังใส่มากกว่าเป็นชื่อเครื่องประดับค่ะ เพราะกลอนบอกค่อนข้างชัดว่าทรงสอดสนับเพลา เป็นชุดเกราะของกษัตริย์นะคะ
คัล แปลว่าที่เฝ้าค่ะ พระโรงก็ยังเป็นห้องแต่ถ้ามีบรบทนี้เข้ามาความหมายหลักจะอยู่ที่การไปเข้าเฝ้าในทันทีค่ะ
พระลานละคะ
พระทรงธรรม์
พระลานขอกลอนเลยค่ะ ส่วนพระทรงธรรม์แปลว่ากษัตรย์ค่ะ
คุณ
  • now
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-21T13:38:56+07:00