คำตอบ

  • TSRIF
  • อัจฉริยะ
2014-02-19T21:51:24+07:00
การมองโลกในแง่ร้ายเกินไป 
การสะสมความเครียดเกินความจำเป็น
การมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้คนรอบข้าง
การรับอารมณ์หรือข่าวสารในทางลบมากเกินไป