จัดการกับอารมณ์เเละความเครียดมีความสำคัญและจำเป็นเพราะอะไร

2

คำตอบ

  • TSRIF
  • อัจฉริยะ
2014-02-19T22:00:41+07:00
บางครั้งความเครียดก็ทำให้เกิดปัญหาอย่างมากในทางสุขภาพจิต จำะทำให้เกิดความวิตกกังวล ดังนั้นการจัดการกับความเครียดเพื่อทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นนั้นมีผลดีและประโยชน์อย่างมาก เพราะจะทหำให้เราหายเครียดและมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นตามลำดับ

  • danis
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-21T10:40:40+07:00
อีกอย่างนะครับผมคิดว่าถ้าเราไม่สามารถจัดการอารมณ์และความเครียดได้ไม่ใช่เพียงแค่เราที่จะเสียเวลาในการทำสิ่งต่างๆแต่อาจจะส่งผลกระทบกับคนรอบข้างได้เช่นกัน เช่น เมื่อคุณอารณ์เสียจากที่โรงเรียนแล้วเมื่อกลับบ้านคุณยังไม่สามารถจัดการอารมณ์ได้คนที่บ้านเช่นน้องคุณก็จะต้องมารองรับอารมณ์เสียของคุณทั้งๆคุณอารมณ์เสียตั้งแต่ที่โรงเรียนแล้ว ครับ