คำตอบ

  • TSRIF
  • อัจฉริยะ
2014-02-19T22:07:13+07:00
หลักการนวดคลายเครียดให้ถูกวิธีคือ ไม่ควรนวดคณะเป็นไข้ไม่สบาย หรือมีอาการอักเสบของกล้ามเนื้อ หรือเป็นโรคผิวหนังอยู่ค่ะ