ความคิดเห็นถูกลบออกแล้ว

คำตอบ

  • TSRIF
  • อัจฉริยะ
2014-02-19T22:35:25+07:00
ความรักในศาสนาคริสต์เป็นหลักคำสอนที่สำคัญ ความรักในที่นี้ไม่ใช่แบบหนุ่มสาวแต่เป็นความรัก ที่ปราถนาจะให้ผู้อื่นมีความสุข