ช่วยหาประเพณีท้าวเทเพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ให้หน่อยครับข้อความสําคัญ พิธีกรรม และเนือหาสาระให้หน่อยครับ ข้อแบบใจความอย่าง เช่นพิธีกรรม 5บรรทัด ความสําคัญ4บรรทัด พิธีกรรม3บรรทัด
เนือหาสาระ4บรรทัด

1

คำตอบ

  • mumuay
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-19T22:48:48+07:00
  งานท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทรเป็นการเทิดทูนเกียรติ และรำลึกถึงคุณงามความดี ของสองวีรสตรี ที่ท่านสามารถ ปกป้อง เมืองถลางให้รอดพ้นจากข้าศึก (พม่า) ในสมัยสงครามเก้าทัพ นอกจากนี้ ยังเป็นการฟื้นฟู แหล่งประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น อนุสรณ์สถานถลางชนะศึก (วัดม่วง) โคกชนะพม่า หรือ วัดพระนางสร้าง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ทรงคุณค่า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ของ จังหวัดภูเก็ต ให้เป็นที่รู้จัก ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติอีกด้วย

กิจกรรม : ทำบุญตักบตร พิธีบวงสรวง พิธีวางพวงมาลา พิธีสุดีวีรกรรม แล้วก็จะมีการแสดงต่างๆ
อนุสาวรีย์นี้ถูกตั้งขึ้นเมื่อ 28 เมษยน พ.ศ. 2509
ท้าวเทพกษตริย์ตรี และท้าวศรีสุนทรสามารถเอาชนะศึกครั้งนั้นได้ในวันที่ 13 มีนาคม 2328
ขอบใจครับ
หวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยอะไรได้บ้างนะ แหะๆ
ครับผม