คำตอบ

  • TSRIF
  • อัจฉริยะ
2014-02-19T23:00:20+07:00
เกิดจากการใช้จ่ายแบบไร้แบบแผนหรือเรียกว่าไม่ทำบัญชีรายรับรายจ่ายนั่นเองจะพูดอีกแบบก็อาจจะบอกได้ว่าเกิดจากการซื้อของที่ไม่จำเป็นในชีวิตประจำวันจึงเกิดการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุส่งผลทำให้เงินไม่เหลือเก็บ จึงทำให้การออมในครัวเรือนลดลงค่ะ