คำตอบ

  • TSRIF
  • อัจฉริยะ
2014-02-19T23:28:35+07:00
ถ้าคิดแบบหัวโบราณรุ่นคุณป้าหน่อยก็ราชการค่ะ ครู ทหาร ตำรวจ แต่ถ้ายุคสมัยนี้จริง แาเซียนกำลังจะมาแล้ว แพทย์ นักสำรวจ บัญชี พวกนี้ไม่ตกงานค่ะ
  • mumuay
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-22T00:25:45+07:00
จากที่ฟังคุณครูพูดอยู่บ่อย ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะเรียนโลจิสติก การจัดการ การท่องเที่ยว แพทย์ พยาบาล วิศวะ