คำตอบ

  • mumuay
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-21T21:32:28+07:00
การแต่งงาน  จะแต่งงานนอกวรรณะของตนไม่ได้  แต่ผู้ชายพราหมณ์จะแต่งงานกับผู้หญิงวรรณะอื่นได้  เรียกว่า  อนุโลม  ส่วนผู้หญิงเป็นพราหมณ์จะแต่งงานกับผู้ชายวรรณะอื่นไม่ได้  เรียกว่าปฏิโลม
  • noomint
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-22T18:00:44+07:00
พิธีแต่งงาน ตามหลักศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูแล้ว ถือว่าการแต่งงานเป็นหน้าที่ทางศาสนา เป็นความสัมพันธ์อันศักดิ์สิทธิ์ระหว่างหญิงกับชาย เพื่อจะได้ให้กำเนิดบุตรชาย เพราะบุตรชายมีความจำเป็นต่อการหลุดพ้นจากทุกข์ และการปฏิบัติหน้าที่ทางศาสนา โดยเหตุนี้ทุกคนต้องแต่งงาน แม้จะยากจนพิกลพิการก็ต้องแต่งงาน เมื่อตกลงจะต้องแต่งงานกันแล้ว โยมากแล้วฝ่ายหญิงจะเป็นผู้ของฝ่ายชาย ก็ขอให้พระฮินดูหาฤกษ์ยามดีให้ เมื่อได้ฤกษ์แล้ว ขบวนเจ้าสาวจะเดินทางไปยังบ้านเจ้าบ่าว เจ้าบ่าวจะเป็นฝ่ายให้การต้อนรับเลี้ยงรับรองคณะของเจ้าสาว