คำตอบ

  • Pluem
  • มือใหม่
2013-12-31T07:41:35+07:00
ฮับทำงานโดยส่งต่อแพกเกต (ข้อมูล) ขาเข้าที่เดินทางมายังพอร์ตของฮับ เพื่อให้ PC แต่ละตัวในเครือข่ายสามารถส่งข้อมูลให้กับ PC ทุกเครื่องที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน