1.จากคู่ผสมต่อไปนี้ AaBbCcDd X AaBbCcDd จงตอบคำถามต่อไปนี้
1.1 อัตราส่วนที่เกิดขึ้นของลูกผสมที่มียีโนไทป์ AaBBCCDd เป็นเท่าไร
1.2 จะเกิดลูกที่มียีโนไทป์ทั้งหมดกี่แบบ
1.3 จะเกิดลูกที่มีฟีโนไทป์ทั้งหมดกี่แบบ
2. ในารผสมระหว่างหนูสีดำที่มีจีโนไทป์เหมือนกัน ลูกที่เกิดขึ้นมีสีครีม 15 ตัว สีดำ 48 ตัว และสีเผือก 19 ตัว
2.1 อัตราส่วนของฟีโนไทป์ขั้นต่ำของลูกที่เกิดขึ้นเป็นเท่าไร
2.2 ยีนที่ควบคุมลักษณะสีขนนี้ มีการข่มของยีนต่างตำแหน่งอย่างไร
2.3 จงหายีโนไทป์ของพ่อ แม่ และลูกที่เกิดขึ้น

1

คำตอบ

2014-04-02T12:37:47+07:00
ขอโทษน่ะค่ะแต่เราเพิ่งจะขึ้น ม.4 เองอ่ะเรายังไม่ได้เรียนเลยอ่ะยากมั้ยเนี่ย