17.ประเทศใดเป็นผู้ริเริ่มการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในเอเชียขแปซิฟิก
ก. นิวซีเเลนด็ ข. อินโดนีเซีย
ค. ออสเตรียเรีย ง. สหรัฐอเมริกา
ช่วยตอบหน่อยคาบ ไม่เข้าไจจิงๆๆ

2

คำตอบ

คำตอบที่ดีที่สุด!
  • ben10
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-20T14:32:52+07:00
ออสเตรเลียคร่าาาา เป็นผู้ริเริ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแปซิฟิก (Asia- Pacific Economic Cooperation: APEC)   
  • noomint
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-22T17:56:55+07:00
ประเทศ ออสเตรียเรีย เป็นผู้ริเริ่มการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในเอเชียขแปซิฟิก  ค่ะ