18.ประเทศไทยได้รับเกียรติไห้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมระดับรัฐ.มนตรีและระดับผู้นำเศรษฐกิจเอเปกเมื่อใด
ก. พ.ศ. 2544 ข. พ.ศ. 2545
ค. พ.ศ. 2546 ง. พ.ศ. 2547

2

คำตอบ

2014-02-20T06:58:41+07:00
  • noomint
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-22T17:51:12+07:00
ประเทศไทยได้รับเกียรติไห้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมระดับรัฐ.มนตรีและระดับผู้นำเศรษฐกิจเอเปกเมื่อ  พ.ศ. 2546