คำตอบ

  • danis
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-20T23:21:49+07:00
ผมคิดว่า โปรตีนมีสูตรเป็น C H O และ N ซึ่งเป็น หน่วยของ monomer แต่เมื่อ monomer เข้าจับกันเป็นพันธะเป็นสายที่ยาวขึ้นก็จะเรียกว่า polymer และ peptide หมายถึง protein ดังนั้น polypeptide ก็หมายถึง monomer ที่เป็น protein สร้างพันธะจนเป็น polymer เรียก polypeptide