คำตอบ

  • mik2D
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-03-01T15:55:24+07:00
เชื่อมต่อเครือข่ายอาจประกอบด้วยโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์หรือระบบย่อยที่ซับซ้อนที่ใช้คำว่าสัญญาณโปรโตคอลเชื่อมโยงข้อมูลของตัวเอง ?
???