ห้าเอ็นลบสาม มากว่า เศษหนึ่งส่วนสามเอ็นบวกสอง
ช่วยหาไห้ด้วยนร้คร้ หนูจะส่งอาจารย์แล้ว บอกวิธีทำด้วยนร้คร้

1

คำตอบ

  • Nuttsu
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-03-02T15:12:53+07:00
ช้าไปมั้ย
5n-3>1/3n+2
5n-5>1/3n
เอา 3 คูณตลอด ได้ 15n-15>n
14n-15>0
14n>15
n>15/14 (ถ้าคิดไม่ผิดนะ)