เราจะมีวิธีพูดหรือทำอย่างไรในการร่วมงานให้เราอยู่ร่วมกับคนอื่นได้โดยใช้จิตวิทยา

1

คำตอบ

  • deer
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-20T18:21:04+07:00
การพูดในแบบที่เป็นมิตรน่าเชื่อถือ ไม่พูดดูถูกผู้ร่วมงานเป็นสำคัญโดยใช้ศิลปะในการพูดไปในตัว ให้คำพูดน่าเชื่อถือมากขึ้น เมื่อมีการผิดพลาดก็ควรกล่าวขอโทษผู้ร่วมงาน  เพื่อจูงใจคนให้คล้อยตาม และเปลี่ยนความคิดของผู้ฟังให้มองตัวเองต่างไปจากเดิม การพูดเพื่อให้ผู้ฟังคล้อยตามมา