คำตอบ

  • mik2D
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-03-01T12:52:09+07:00
2014-03-07T20:01:36+07:00
ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าเซลติก (Celtic) เป็นชนเผ่าหนึ่งเดิมอาศัยอยู่แถบชายฝั่งทางเหนือของประเทศฝรั่งเศสปัจจุบันตลอดเรื่อยไปจนถึงชายฝั่งประเทศเยอรมันปัจจุบัน พวกแองโกลแซกซอน เป็นพวกที่อพยพขึ้นเกาะอังกฤษภายหลังพวกเซลติก ภาษาอังกฤษนั้นว่ากันว่ามีรากมาจากภาษาฝรั่งเศส 49% จากภาษาเยอรมัน 49% และภาษาชนพื่นเมืองเซลติกอีก 2% ตัวอักษรนำมาจากอักษรโรมัน ซึ่งโรมันดัดแปลงมาจากอักษรกรีกอีกทีหนึ่ง ภาษาในยุโรปอยู่ในตระกูล อินโด-ยูโรเปี่ยน ภาษาบาลี สันสกฤตก็เป็นภาษาในตระกูลเดียวกัน