คำตอบ

2014-02-20T16:23:56+07:00
  • Nuttsu
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-20T17:20:06+07:00
แปลตรงๆไม่รู้อะ รู้แต่ว่า ถ้าแปลเป็นชื่อเว็บภาษาไทยก็ เครือข่ายสังคมเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน ประเทศไทย เหมือนกับคำตอบที่ก่อนหน้านี้เค้าตอบไว้อะครับ