ครอบครัวหนึ่งมีบุต4คนซึ่งมีหมู่เลือดa b abเเละo ตามลำดับจงหาว่าพ่อเเละแม่มีหมุ่เลือดชนิดใด

1

คำตอบ

  • danis
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-20T23:42:19+07:00
พ่อและแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเป็นกรุ๊ป a และ b พันทางเท่านั้น เมื่อ cross กันแล้วจะได้ตามที่โจทย์กำหนด