รบกวนช่วยเขียนจุดมุ่งหมายโครงงาน วิทยาศาสตร์ ม.ต้น หัวข้อ น้ำยาไล่ยุงจากเปลือกส้ม ทีค่ะ

1

คำตอบ

  • deer
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-20T17:56:05+07:00
จุดมุ่งหมายของการทำโครงงาน
๑.    เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าหรือการทำงานวิจัยเล็ก ๆ ของนักเรียน
๒.    เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสนใจค้นคว้า หรือประดิษฐ์ผลงานอันจะเป็นประโยชน์และคุณค่าทางวิชาการต่อไป
๓.    เพื่อให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะเสนอและผลิตผลงานด้วยความรู้ของตนเอง
๔.    เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติและเห็นคุณค่าในการเรียนรู้และภูมิใจในผลงานของตน
๕.    เพื่อให้นักเรียนเห็นแนวทางการประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตประจำวัน

เราก็บอกจุดมุ่งหมายในการทำน้ำยาไล่ยุง จากเปลือกส้ม เช่น
1.เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ออกมาดี และไม่มีค่าใช้จ่ายมาก
2.เพื่อได้ผลิตภัณฑ์น้ำยาไล่ยุง จากเปลือกส้มที่ทำมำจากทรัพยากรธรรมชาติ
3.เพื่อต่อยอด และให้ความคิดในการผลิตน้ำยากันยุง ในรูปแบบต่างๆ
4.เพื่อให้เห็นคุณค่าของผลงาน และไม่ดูถูกผลงานตนเอง
5.เพื่อนำไปประกอบอาชีพได้

ค่ะ คิดออกมาได้แบบนี้อะค่ะ แต่จะเพิ่มเติมอะไรเข้าไปอีกหน่อยก็ได้ เพื่อโครงงานจะได้ออกมาดีนะค่ะ