คำตอบ

2014-02-20T19:49:21+07:00
อุณภูมิต่ำ พืชพรรณไม่ค่อยมี และส่งผลต่อระบบนิเวศหลายๆอย่าง การเดินทางก็ลำบาก เป็นอุปสรรคในการทำอะไรหลายๆอย่าง
2014-02-22T16:54:00+07:00
ทำให้พืชพรรณต่างๆเจริญเติบโตไม่ได้ ถ้าได้ก็คงช้ากว่าปกติ และอาจทำให้การเดินทางไปมาหาสู่ไปเป็นอย่างยากลำบากเพราะอาจจะมีหิมะถล่มระหว่างทาง เสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ หากผู้ที่ไม่รู้เผลิญกินไปอาจจะทำให้ได้รับสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายได้