คำตอบ

  • TSRIF
  • อัจฉริยะ
2014-02-21T02:38:18+07:00
ในการพยากรณ์อากาศ เมฆ จะเแบ่งเป็น 3 ชั้น ได้แก่ เมฆชั้นต่ำ เมฆชั้นกลาง และเมฆชั้นสูง เพื่อวัดร่องความกดอากาศและพยาการณ์อากาศ
  • now
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-22T18:02:22+07:00
เมฆแบ่งเป็น3ชั้น ชั้นกลาง ต่ำ สูงวิธีพยากรณ์ก็ดูได้จากปริมาณเมฆในท้องฟ้า เช่นแจ่มใส