กระจาดใบหนึ่งมีมังคุดบรรจุไว้ไม่น้อยกว่า 150 ผล สิรีหยิบมังคุดครั้งละ 3 ผล จะเหลือมังคุดในกระจาด 1 ผล ถ้าหยิบครั้งละ 4 ผล จะเหลือมังคุดในกระจาด 2 ผล แต่ถ้าหยิบมังคุดครั้งละ 5 ผล ะเหลือมังคุดในกระจาด 3 ผล อยากทราบว่ามีมังคุดในกระจาดมีจำนวนน้อยที่สุดกี่ผล

1

คำตอบ

  • RAMBOVJ
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-20T20:10:50+07:00
178 ผลค่ะ
คือคิดแบบนี้นะค่ะ
เหลือ3ผล จะมี 151 154 157 160 163 166 169 172 175 178
เหลือ4ผล จะมี 152 156 160 164 168 172 176 178
เหลือ5ผล จะมี 153 158 163 168 173 178