คำตอบ

2014-02-20T18:14:28+07:00
มาก เพราะไหนจะออกข้ออบ ไหนจะติวข้อสอบอีก
ใกล้สอบแล้วยิ่งเป็นช่วงปั่นงาน ยิ่งเครียดใหญ่
  • deer
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-20T18:28:00+07:00
มากค่ะ เพราะอาจจะใช้เวลาในการคิดวิเคราะห์การเน้นออกข้อสอบแต่ละวิชา
และผลสัมฤทธิ์ที่นักเรียนจะทำออกมากได้ดี บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
และนักเรียนทุกคนอาจจะต้องติวหนักเป็นพิเศษ